There are no breaking news at the moment

ในยุคที่การจะซื้อหาอะไรก็ทำได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตก็

สามารถซื้อของออนไลน์ได้ง่าย ๆ แล้ว ต้นไม้และเมล็ดพันธุ์ก็มีให้เลือกซื้อได้บนโลกออนไลน์ได้ตลอดเวลาเช่นกัน ร้านขายต้นไม้มากมายที่มีหน้าร้านอยู่แล้วและเลือกที่จะที่ขยายธุรกิจมาสู่โลกออนไลน์ด้วย หรือบางร้านอาจไม่มีหน้าร้านและเริ่มขยายพันธุ์ต้นไม้จากความชอบจนกลายมาเป็นธุรกิจออนไลน์

ร้านขายต้นไม้ออนไลน์

  • สวนปณีตา มีไม้ดอก ไม้ประดับภายนอกและภายใน ไม้มงคล ไม้ผล ไม้ยืนต้น จำหน่าย รวมถึงสามารถสั่งต้นไม้หรือดอกไม้ที่ต้องการในกรณีที่ไม่มีในเว็บไซต์ได้อีกด้วย ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อต้นไม้ได้ทางโทรศัพท์ เวลา 09.00 – 20.00 น. และทางอีเมลและ LINE ได้ตลอด 24 ชม. รวมถึงสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ด้วย จากนั้นชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีและแจ้งการชำระเงิน เมื่อยืนยันการชำระเงินแล้วทางร้านจึงจะจัดส่งต้นไม้ให้ลูกค้า ต้นไม้ที่มีจำหน่าย ได้แก่ ต้นสะเดา ต้นมะขาม ต้นมะยม ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นจำปี ต้นหางนกยูงไทย ต้นหางนกยูงฝรั่ง และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • สวนเดรสโรซ่า ขายต้นกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ เริ่มมาจากเจ้าของร้านชอบปลูกต้นไม้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจนกระทั่งมีเมล็ดพันธุ์ต้นไม้อยู่มากเกินกว่าจะปลูกเองไหวจึงเริ่มหันมาขายเมล็ดพันธุ์ ตอนนี้ร้านเปิดมาได้ประมาณ 5 ปีแล้ว และได้รับความนิยมในหมู่ผู้นิยมต้นกระบองเพชรและไม้อวบน้ำเป็นอย่างมาก ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางอีเมล Facebook และ LINE ในเว็บไซต์มีการระบุชื่อทางวิทยาศาสตร์ของต้นไม้อย่างชัดเจน ทำให้แน่ใจได้ว่าจะได้ต้นอะไรไป การสั่งสินค้าก็ทำได้ง่ายโดยการสั่งผ่านเว็บไซต์ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และแจ้งการชำระเงิน จากนั้นทางสวนจะทำการส่งต้นไม้ไปถึงลูกค้า